วันนี้ 30
เมื่อวาน 97
สัปดาห์นี้ 740
สัปดาห์ก่อน 662
เดือนนี้ 1,742
เดือนก่อน 5,009
ทั้งหมด 122,324
  Your IP :52.91.176.251
เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

     เริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้บริการลักษณะPersonal Contact 2549 ด้านฝึกอบรม
จากนั้นพัฒนาให้เป็นฝ่ายงานหนึ่งของบริษัท โมนาร์ช อะชีฟเมนท์ จำกัด และเปิดเว็บ HRTEAMWORK.COM เพื่อให้ความรู้ด้านพัฒนาบุคลากรก่อนจะพัฒนาให้เป็นรูปแบบบริษัทจำกัด ในวันที่  18 มีนาคม  2551 เพื่อให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษางานพัฒนาบุคลากรแบบเต็มรูปแบบ


 

วิสัยทัศน์ (Vision)

         บริษัท เอช อาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด บริษัทฯ เอกชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้คนทำงาน รวมถึงกลุ่มบุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเองทั่วประเทศให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองการเติบโตในองค์กร ด้วยการเป็นสื่อกลางการเรียนรู้และจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

 

พันธกิจ(Mission)

   ๑. เรามุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร และการจัดงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรในต่างๆ ด้วยคุณภาพและความรับผิดชอบต่อหน้าที่       

   ๒.ส่งเสริม สนับสนุน และตอบสนองความของลูกค้า พนักงาน บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของการเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน จนเกิดการยอมรับในบทบาทของทุกภาคส่วน 

ปรัชญา(Philosophy)

ทรัพยากรมนุษย์ต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ปณิธาน(Determination)

มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีจริยธรรม และความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน ตราสัญลักษณ์/เครื่องหมายการค้านอกจากนี้เราส่วนงานภายในที่จะดำเนินการให้บริการ ดังนี้

  
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0135551002879
เอกสารสำคัญ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
Copyright © 2013-2015 www.walkrallyzone.com All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
รับจัดสัมมนา Walk Rally Team Building อบรม คนทำงาน