วันนี้ 91
เมื่อวาน 110
สัปดาห์นี้ 635
สัปดาห์ก่อน 730
เดือนนี้ 2,430
เดือนก่อน 2,903
ทั้งหมด 125,915
  Your IP :54.198.92.22

แนวคิดละลายพฤติกรรม


laugh กิจกรรมละลายพฤติกรรมคืออะไร   
        กิจกรรมละลายพฤติกรรม  คือ  กระบวนการเชิงจิตวิทยาที่อออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเปิดใจ ทำลายกำแพงกั้นความสุขของการอยู่ร่วมกัน  แสดงความเป็นตัวเอง  แสดงตัวตน ทำความรู้จักและเปิดเผยตัวเองออกมาให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มได้รู้จักกันมากขึ้น 
laughทำไมจึงต้องละลายพฤติกรรม
         เป็นธรรมชาติบุคคล  เมื่อบุคคลได้เข้ามาสู่สถานที่ใหม่หรือสังคมใหม่  มักจะสร้างกำแพงของตัวเองเพื่อป้องกันตัวเอง ไม่เปิดตัวเองสู่สั่งคมใหม่  ปฏิเสธการแสดงความคิดเห็น ไม่เชื่อมั่น ฯลฯ   หรือบางครั้ง เหตุการณ์ สภาพแวดล้อมที่คงที่ ไม่เคลื่อนไหว บางสภาพแวดล้อมที่ถูกเติมทัศนคติทางลบอย่างต่อเนื่อง การเป็นตัวก่อกำแพงเพื่อทำลายสัมพันธภาพของการอยู่ร่วมกัน    บุคคลมักจะเริ่มก่อกำแพงเพื่อป้องกันตัวเองจากสังคมที่ตนอาศัยอยู่

 

laughประโยชน์ของการละลายพฤติกรรม

 

 (ประโยชน์ต่อบุคคล)
·   บุคคลจะแสดงความเป็นตัวเอง  เปิดเผยตัวเอง    เปิดใจมากขึ้นเพื่อเข้าสู่ระบบใหม่ หรือทำลายจุดยึดติดที่อาจเป็นอุปสรรคต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 (ประโยชน์ต่อกลุ่ม)    
·         เกิดความเข้าใจธรรมชาติของบุคคลในกลุ่มงานเดียวกัน  สามารถตอบสนองความเคลื่อนไหวในการทำงาน ให้กลุ่มสามารถเข้าถึงกันระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ง่ายต่อการเข้าถึง ทำลายความขัดแย้งระหว่างบุคคล เห็นพฤติกรรมที่เป็นมุมมองใหม่ นอกจากภาพการทำงานปกติ กล้าแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มมากขึ้น
 
(ประโยชน์ต่อองค์กร) 
·         กลุ่มงานหรือทีมงานที่มีความเข้าใจ เกิดความเหนี่ยวแน่นในการองค์กร   ความเข้าใจนี้ย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในงาน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในระดับองค์กร  นำไปสู่การประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงาน
 
laughรูปแบบของการละลายพฤติกรรม
             คือการเปลี่ยนพันธนาการทางความคิด หยุดการยึดติดในภาพลักษณ์ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเน้นการเคลื่อนที่ ไม่หยุดนิ่งทั้งพฤติกรรม ภาษากาย  ภาษาพูด ความคิด  ทำกิจกรรมที่ต้องขับเคลื่อนด้วยความผ่อนคลายเป็นหลัก เพิ่มระดับจนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางสิ่งได้
 
laughผลที่เกิดขึ้นเมื่อการปรับพฤติกรรมเสร็จสิ้น
     · บุคคลจะมีความกล้าแสดงความคิดเห็นในกลุ่มงานมากขึ้น
     · บุคคลพฤติกรรมที่เข้าถึงง่าย และพร้อมจะปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
     · เกิดความเข้าใจระหว่างบุคคลมากขึ้น
     · เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคม
     · เกิดการใช้ศักยภาพเพิ่มขึ้นในมุมมองด้านต่างๆ
laugh องค์กรที่ควรละลายพฤติกรรม
  ·  องค์กรขาดกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ·  องค์กรที่พบปัญหาระหว่างบุคคล มิตรภาพระหว่างบุคคล
  ·  องค์กรที่มีปัญหาในระบบการทำงาน
  ·  องค์กรที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร
  ·  องค์กรที่มีช่องว่างและมีกำแพงระหว่างตำแหน่ง
  · องค์กรที่ขาดความสุขในการทำงาน
       เป็นต้น
 
laughข้อจำกัดที่ทำให้การละลายพฤติกรรไม่ประสบความสำเร็จ
     · จำนวนคนมากเกินไปในการละลายพฤติกรรมต่อครั้ง
     · องค์กรที่ผู้บริหารไม่เข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ร่วมสังเกต
 
laughสิ่งที่ควรทำหลังจากละลายพฤติกรรม
   ·  การทำกิจกรรมสร้างทีม
   ·  การประชุม หรือ การระดมสมอง
   · การเปิดเวทีแสดงความเห็นในองค์กร
     เป็นต้น
laughเทคนิคในการละลายพฤติกรรม
   ·  ค้นหาสภาพแวดล้อมที่รู้สึกปลอดภัย
   · ไม่บังคับ หรือกดดันให้ปฏิบัติ
โดย อาจารย์นิติ ยอดดำเนิน  สถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
Copyright © 2013-2015 www.walkrallyzone.com All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
รับจัดสัมมนา Walk Rally Team Building อบรม คนทำงาน